Areco Linköping

Areco

Projektet består av nybyggnation av hall och affärslokal för bygghandel.

Areco

Den största svårigheten i detta projekt var att ta hand om de vindlaster som byggnaden utsätts för i grunden. Detta löstes genom kraftiga pålade fundament av betong i grunden.

Konstruktionen består av en stålstomme som läs med isolerade plåtkassetter typ Paroc-element. Grundläggningen sker med pålad platta.

Att jobba med oss är att undvika dramatik och alltid få det man betalar för. Inte ens vårt namn, Knut Jönson Ingenjörsbyrå i Sigtuna AB, är speciellt uppseendeväckande.

Fler referenser

Nya Märsta Centrum, Märsta

Nya Märsta Centrum

Konstruktionen består av bjälklag av håldäck på en stomme av prefabricerad betong, med isolerade sandwichväggar av betong.