Referenser

Nya Märsta Centrum, Märsta

Nya Märsta Centrum

Konstruktionen består av bjälklag av håldäck på en stomme av prefabricerad betong, med isolerade sandwichväggar av betong.

Gärdesskolan, Sollentuna

Gärdesskolan Sollentuna

Konstruktionen består av bjälklag av håldäck på en stomme av stål, med isolerade utfackningsväggar. Taket består av takstolar av trä som klätts med råspont och plåt.

Centralskolan, Märsta

Centralskolan Märsta

Konstruktionen består av bjälklag av håldäck på en stomme av stål, med isolerade utfackningsväggar. Taket består av takstolar av trä som klätts med råspont och plåt.

Brage förskola, Märsta

Brage förskola Märsta

Projektet består av ny byggnad för Brage förskola i Märsta. Byggnaden består av förskjutna huskroppar i två våningar och inrymmer 8 avdelningar.

Vemdalens kyrkby 43:457

Vemdalens kyrkby

Bottenvåningen är utförd med isolerade betongväggar och betongbjälklag och övervåningen med isolerade träregelväggar och tak av limträ.

Totthyllan 35, Åre

Totthyllan Åre

Projektet består av nybyggnation av bostadshus i Åre. Byggnaden är i tre plan med en separat lägenhet i bottenplan och en större bostad på de två övre planen.

Kv Ferdinand

Kv Ferdinand

Projektet innehar 1043 nya studentbostäder. Byggnaden är uppförd i 6 plan. Husen innehåller mindre lägenheter 1-2 rok på mellan 16 och 50m².

Kv 2 Nykvarn centrum

Kv 2 Nykvarn centrum

Uppdraget bestod i att projektera hela byggnaden fram till systemhandling för att därefter ta fram bygghandlingar på grundläggning och stomkomplettering.

Gävle, Sätra

Bostadshus Sätra

Projektet består av nybyggnation av bostadshus i Sätra, Gävle. Byggnaden är uppförd i två delar, en lågdel med 5 plan och en högdel med 10 plan.

Bogesund 1:25

Privat villa Stockholm

Bottenvåningen är utförd med isolerade betongväggar typ Thermomur vid motfyllning och i övrigt med isolerade träregelväggar med limträstomme och bjälklag och tak av limträ.

Ringarens förskola

Ringarens förskola

Platsgjutna betongväggar kombineras med stålstomme och HDF-bjälklag. Klimatskal av utfackningsväggar och prefabricerade takelement.

Äldreboende, Sigtuna Stadsängar

Äldreboende Stadsängar

Konstruktionen består av utfackningsväggar med stålpelare och bjälklag av plattbärlag, taket består av takstolar av trä eller limträ.

Bålsta resecentrum

Bålsta resecentrum

En envåningsbyggnad med en komplicerad takform med lutande nock och olika taklutningar längs takets längd och varierande utformning på taktassarna.

Solhagaparken, Vårby

Solhagaparken Vårby

Projektet består av nybyggnation av bostadshus i Vårby, Huddinge. Byggnaden är uppförd i 5 plan i hästskoform, delvis med källare.

Garvargatan, Stockholm

Garvargatan Stockholm

Projektet består av ombyggnad av källare och vind i en fastighet från 1912. I källaren inreddes en del av en lägenhet och interntrappa byggdes till lägenheten i våningen ovanför.

Skälbyskolan, Sollentuna

Skälbyskolan Sollentuna

Konstruktionen består av isolerade sandwich-väggar av betong och bjälklag av håldäck, taket består av takelement på en stomme av stålbalkar.

Nykvarn kommunhus

Nykvarn kommunhus

Konstruktionen består av bjälklag av håldäck på en stomme av stål, med isolerade utfackningsväggar. Taket består av takstolar av trä som klätts med råspont och sedum.