Totthyllan 35, Åre

Totthyllan 35, Åre

Projektet består av nybyggnation av bostadshus i Åre.

Totthyllan 35, Åre

Huset är uppfört med isolerade träregelväggar och bjälklag och tak av limträ.

Den största svårigheten i detta projekt var att lösa de stora höjdskillnaderna i slänten. Detta löstes genom att gjuta betongväggar under en del av den övre lägenheten, samt med fristående stolpar för bärningen.

Byggnaden är i tre plan med en separat lägenhet i bottenplan och en större bostad på de två övre planen.

Att jobba med oss är att undvika dramatik och alltid få det man betalar för. Inte ens vårt namn, Knut Jönson Ingenjörsbyrå i Sigtuna AB, är speciellt uppseendeväckande.

Fler referenser

Vemdalens kyrkby 43:457

Vemdalens kyrkby

Bottenvåningen är utförd med isolerade betongväggar och betongbjälklag och övervåningen med isolerade träregelväggar och tak av limträ.

Kv Ferdinand

Kv Ferdinand

Projektet innehar 1043 nya studentbostäder. Byggnaden är uppförd i 6 plan. Husen innehåller mindre lägenheter 1-2 rok på mellan 16 och 50m².