Idrottshall Centralskolan

Centralskolan Idrottshall, Märsta

Projektet består av ny idrottshall i anslutning till Centralskolan i Märsta.

Centralskolan Idrottshall, Märsta

Konstruktionen består av en stomme av stål, med ytterväggar av isolerade plåtkassetter som klätts med träpanel på in- och utsida. Bjälklaget över lågdelen består av håldäckselement på stålstomme med ovanliggande isolering. Taket består av fackverk och balkar av stål med trapetsplåt och ovanliggande isolering.

Byggnaden består av en högdel som inrymmer sporthallen och en vidbyggd lågdel med omklädningsrum och administration.

Att jobba med oss är att undvika dramatik och alltid få det man betalar för. Inte ens vårt namn, Knut Jönson Ingenjörsbyrå i Sigtuna AB, är speciellt uppseendeväckande.

Fler referenser