Steningehöjdens sporthall Märsta

Steningehöjdens sporthall, Märsta

Projektet består av ny sporthall i anslutning till Steningehöjdens skola.

Steningehöjdens sporthall, Märsta

Konstruktionen består av en stomme av stål, med ytterväggar av isolerade plåtkassetter som klätts med träpanel på in- och utsida. Taket består av fackverk av stål med trapetsplåt och ovanliggande isolering.

Den största svårigheten i detta projekt var att få till grundläggningen för de nedsänkta trampoliner och hoppgropar som finns i hallen. Detta löstes genom att staga de motfyllda betongväggarna med stålstag.

Byggnaden består av en högdel som inrymmer sporthallen och en vidbyggd lågdel med omklädningsrum.

Att jobba med oss är att undvika dramatik och alltid få det man betalar för. Inte ens vårt namn, Knut Jönson Ingenjörsbyrå i Sigtuna AB, är speciellt uppseendeväckande.

Fler referenser

Gärdesskolan, Sollentuna

Gärdesskolan Sollentuna

Konstruktionen består av bjälklag av håldäck på en stomme av stål, med isolerade utfackningsväggar. Taket består av takstolar av trä som klätts med råspont och plåt.