Garvargatan Stockholm

Garvargatan, Stockholm

Projektet består av ombyggnad av källare och vind i en fastighet från 1912.

Den största svårigheten i detta projekt var att maximera ytan på vinden för boendeutrymmen. Detta löstes med nya takkupor och genom användning av högvärdig isolering som gjorde att takkonstruktionen kunde göras tunnare.

Huset är uppfört med murade väggar och bjälklag av träbjälkar förutom bjälklaget över källare samt vindsbjälklaget. Dessa är utförda av betong med sparkroppar, typ SVEA-bjälklag.

I källaren inreddes en del av en lägenhet och interntrappa byggdes till lägenheten i våningen ovanför. Vinden byggdes om från vindsförråd till lägenheter. Övriga lägenheter i huset renoverades.

Vinden består av kraftiga trätakstolar som på gatuhuset kunde behållas och förstärkas. På gårdshuset var takkonstruktionen av mindre dimensioner och behövde ersättas i sin helhet.

Att jobba med oss är att undvika dramatik och alltid få det man betalar för. Inte ens vårt namn, Knut Jönson Ingenjörsbyrå i Sigtuna AB, är speciellt uppseendeväckande.

Fler referenser

Vemdalens kyrkby 43:457

Vemdalens kyrkby

Bottenvåningen är utförd med isolerade betongväggar och betongbjälklag och övervåningen med isolerade träregelväggar och tak av limträ.

Totthyllan 35, Åre

Totthyllan Åre

Projektet består av nybyggnation av bostadshus i Åre. Byggnaden är i tre plan med en separat lägenhet i bottenplan och en större bostad på de två övre planen.

Kv Ferdinand

Kv Ferdinand

Projektet innehar 1043 nya studentbostäder. Byggnaden är uppförd i 6 plan. Husen innehåller mindre lägenheter 1-2 rok på mellan 16 och 50m².