Äldreboende, Sigtuna Stadsängar

Äldreboende, Sigtuna Stadsängar

Projektet består av nybyggnation av äldreboende och 55+-boende i två huskroppar i det nya området Sigtuna Stadsängar.

Äldreboende, Sigtuna Stadsängar

Projektet omfattar 60 platser, kök, matsalar, rum för samvaro och boenderum i den hästskoformade huskroppen, samt parkeringsgarage och lägenheter i den andra.

Den största svårigheten i detta projekt var att lösa grundläggningen då djupet till fast undergrund skiljde sig på olika områden på tomten. Lösningen blev att delvis påla den ena huskroppen.

Konstruktionen består av utfackningsväggar med stålpelare och bjälklag av plattbärlag, taket består av takstolar av trä eller limträ.

Att jobba med oss är att undvika dramatik och alltid få det man betalar för. Inte ens vårt namn, Knut Jönson Ingenjörsbyrå i Sigtuna AB, är speciellt uppseendeväckande.

Kontakt

Niclas Ljungstrand
east

Vi är flexibla, prestigelösa och lösnings­orienterade med en god slutprodukt i fokus.

Niclas Ljungstrand
Konstruktör

Fler referenser